สาธารณสุขอำเภอเขื่องใน


นายยุรวัฒ ทองผา
สาธารณสุขอำเภอเขื่องใน

    รพ.สต.ธาตุน้อย

    เกี่ยวกับ รพ.สต.ธาตุน้อย


    ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
เมนูนี้มีปัญหา

    เข้าระบบ
เมนูนี้มีปัญหา

วาระตำบลตำบลธาตุน้อย ปี ๒๕๖๑


ปฏิทินรณรงค์ด้านสุขภาพของ อสม. แกนนำสุขภาพ และเจ้าหน้าที่
    ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อย


นายพินิต บุญเพ็ง
ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อย

    เจ้าหน้าที่สาธารณสุข


นางอุดมลักษณ์ ทองรอง
พยาบาลวิชาชีชำนาญการ

นายอนุชา สมานคำ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

นางสาวรุ่งอรุณ พิลา
แพทย์แผนไทย

    พกส.และลูกจ้าง


นางสาวรุ่งทิวา รัตนะโคตร
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางสาวสุภารัตน์ จันทร์เติบ
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางวงษ์จันทร์ มานุช
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

นายนพพร ฝากาทอง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

    ลูกจ้างอื่นๆ


นางไพรวัน ทากางิ
นักบริบาลผู้สูงอายุ

นางแววประกาย จันทร์เติบ
คนงานทั่วไป

    แบบสำรวจ
เมนูนี้มีปัญหา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
สุขภาพดี ไม่มีขาย ยากได้ต้องสร้างเอง
โทรศัพท์ 045-225049
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2006 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.03 วินาที